Stefan Kosiewski commented on an article.
8 min...postanowili się uciec do podstępu: pozwolić kupić Goldfingerowi Zakopane za cenę wywoławczą, a następnie unieważnić licytację z przyczyn formalnych. Zadanie to wziął na siebie 40-letni krakowski adwokat Józef Stanisław Retinger... https://www.wprost.pl/441404/Zakopane-moglo-byc-osiedlem-przemyslowym-Uratowal-je-hrabia

...kto namówił Zamoyskiego do zainteresowania się Zakopanem. Wiele wskazuje na to, że był to adwokat Retinger. Hrabia przyjaźnił się z nim, a wiosną 1888 r. został ojcem chrzestnym jego najmłodszego syna Józefa Hieronima (w przyszłości będzie on doradcą generała Władysława Sikorskiego i jedną z najbardziej wpływowych postaci polskiej emigracji w Londynie)...

Direct link PDF: http://issuu.com/kulturzentrum/docs/janusz_wlodyka_spor_o_powstanie_warszawskie_nowy_p

...Osobną, bardzo istotną, a wedle wszelkich przesłanek bardzo złowrogą rolę odegrał tu również zrzucony na spadochronie były, osobisty plaster gen. Sikorskiego, Józef Retinger…”

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/nigdy-wicej-ydomasoskich-powsta-w-ktorych-mordowany-jest-Narod-Polski-Jozef-Retinger
rettinger…udało mu się uzyskać samolot od RAF-u. Poleciał więc nim po swojego dowódcę i przywiózł go do Londynu, gdzie zaaranżował spotkanie z Churchillem. W 1941, po wznowieniu stosunków dyplomatycznych z Rosją, szara eminencja polskiego rządu została pierwszym przedstawicielem dyplomatycznym RP w Rosji.

…nie opuszczał Naczelnego Wodza na krok i uczestniczył we wszystkich jego zagranicznych podróżach, poza jedną… podczas katastrofy Gibraltarskiej, Rettingera nie było u boku Sikorskiego….

W 1954 r. Jozef Retinger był inicjatorem powstania grupy Bilderberg, której pracami przewodził do śmierci jako sekretarz

rettinger mason, żyd i pedał, kochanek pisarza Andre Gide’a, zawzięcie zwalczał Kościół Katolicki

nigdy więcej żydomasońskich powstań, w których mordowany jest Naród Polski; Józef Retinger

Janusz Wlodyka Spor o Powstanie Warszawskie Nowy Przeglad Wszechpolski 2011

7-8-9 / 2011 » “…Z bardzo dużym sceptycyzmem odnosili się do koncepcji powstania zarówno Naczelny Wódz, gen. broni Władysław Sikorski jak i Komendant Główny AK, gen. dywizji Stefan Rowecki, ps. Grot. Obydwaj zostali jednak wyeliminowani z gry. Gen. Sikorski zginął w katastrofie gibraltarskiej, zaś Grot został skutkiem zdrady pojmany przez Niemców, osadzony w Sachsenhausen i zamordowany tuż po wybuchu powstania na osobisty rozkaz Himmlera. Także następca gen. Sikorskiego na stanowisku Naczelnego Wodza, gen. broni Kazimierz Sosnkowski był sceptyczny wobec projektu robienia powstania w Warszawie(…) Jeszcze w ostatnich dniach lipca dwóch wysokich oficerów KG AK: płk Emil Fieldorf ps. Nil – dowódca Kierownictwa Dywersji AK (Kedywu) i ppłk Ludwik Muzyczka, złożyło na ręce Bora pisemne memoriały sprzeciwiające się wywoływaniu powstania (…) Ale decyzja zapadła już wcześniej. 21 lipca doszło do spotkania całej trójki AK-owskich generałów: Komorowskiego, Tadeusza Pełczyńskiego ps. Grzegorz oraz Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, Kobra – zrzuconego niedawno skoczka z Londynu. To na tym spotkaniu zapadła najprawdopodobniej wstępna decyzja o wywołaniu powstania, przy czym najsilniej parł do niego Okulicki, posuwając się wobec Bora nawet do gróźb i szantażu, choć nie miał w tej kwestii jakichkolwiek formalnych upoważnień ze strony Naczelnego Wodza(…)

Wydanie rozkazu do walki tysiącom ludzi bez zapewnienia im broni i GWARANCJI pomocy z zewnątrz oraz bez liczenia się z represjami wobec ludności miasta – to nie było szaleństwo, to było po prostu draństwo. Bo wydając ten rozkaz, zmierzający do ZBIOROWEGO SAMOBÓJSTWA

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/ksiazka_kulisy_katastrofy_powstania_warszawskiego
kulturzentrum